Nasze dzieci

 

Fundacja objęła stałą opieką małego Huberta, dla którego gromadzone są środki na specjalnym subkoncie Fundacji, w celu realizacji jego potrzeb edukacyjnych obecnie i w przyszłości. Opieka to wyjątkowa z powodu wyjątkowości samego Huberta. Nasz, w tej chwili czteroletni, podopieczny otoczony miłością swojej nowej rodziny – rodziny Justyny, to nieustająca nasza motywacja do tego, aby mieć odwagę zmieniać rzeczywistość u tych dzieci, u których fundacja ma możliwość pojawienia się ze swoim wsparciem.