Działamy od października 2014.

Wspieramy dzieci w ich rozwoju i staramy się odpowiedzieć na ich potrzeby:

 

  • edukacyjne

  • kulturalne

  • sportowe

  • bytowe

tam, gdzie brak jest materialnych możliwości ich zaspokajania.

 

 

Chcemy wyrównywać szanse dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań i pasji...

 

Podejmujemy działania tam, gdzie nie docierają inne instytucje i organizacje...

Misja