Kim jesteśmy

Jesteśmy tacy sami jak Ty i Ona i On. Pomagamy Dzieciakom. Dajemy Im: zrozumienie, akceptację, dobroć, ufność, spokój i wymierne wsparcie. Tworzymy małe wielkie rzeczywistości odmienne od tych, którym wydaje się, że jedynym możliwym stanem jest niemoc.Nasz impuls do fundacyjnego działania to mały Hubert, z którym we wspomnieniach mamy zbyt wcześnie zmarłą Jego mamę, naszą koleżankę – Justynę Pacek.

 

Działamy Tu i Teraz, więc jeżeli chcesz działać z nami to właśnie jest ten moment. Możesz dać swój czas i zanagażowanie w postaci wolontariatu w fundacji, możesz dać darowiznę pieniężną i/lub rzeczową dla konkretnych projektów fundacji, możesz dać swoje pomysły na to komu i jak można wspólnie z fundacją pomóc... Za każdy dar jesteśmy ogromnie wdzięczni i gwarantujemy jego spożytkowanie zgodnie z celami fundacji.

 

Razem dołączmy do tych, którzy ratują świat, po prostu - kolorujmy dzięcięce Tu i Teraz, ten najmniejszy ze światów.

 

Dając nigdy nam nie ubędzie.